Email:
全名:
 
Email:
密码:
确认密码:
 
Email:
用户名:
全名:
密码:
确认密码:
国籍:
居住国家:
公司:
业务的兴趣:
位置:
办公电话:
移动电话:
办公地址:
邮政编码:
验证码: SEO
 
上传图片:
 
Mexican Chamber of Commerce in China

Mexico Banner China Banner

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images


中国墨西哥商会第十届年度会议成功举办!

十一月 07

2017年117日,中国墨西哥商会例会第十届年度会议在著名的北京大学光华管理学院举行。此次会议有200多名参会者,包括商界领袖、大使、学者及媒体。

 

以下是现场图片分享:

 

 

 

阅读全部新闻,请参考以下链接:http://mp.weixin.qq.com/s/oVh4Mc-cJzSSrm80mtFc4w

 Mexican Chamber of Commerce in China